Ga naar de inhoud
Area54 » Pentagon Ufo Onderzoeksgroep AOIMSG

Pentagon richt permanente ufo-onderzoeksgroep op

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie maakte vandaag de oprichting bekend van een permanente ufo-stuurgroep, de Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (Synchronisatiegroep voor de Identificatie en het Beheer van Objecten in de Lucht). De AOIMSG valt rechtstreeks onder het gezag van het Pentagon. Het neemt met onmiddellijke ingang de taken over van de UAP Task Force, het geheime ufo-programma dat de voorbije jaren door de marine werd gerund. Opvallend is dat de Synchronisatiegroep net wordt opgericht op het moment dat het Amerikaanse parlement de laatste hand legt aan een wetsvoorstel voor de oprichting van een ufo-bureau met veel ruimere bevoegheden en rapportageplicht.

De nieuwe Pentagon ufo-onderzoeksgroep AOIMSG zal de studies van onverklaarbare vliegende fenomenen binnen de verschillende takken van de Amerikaanse defensie en over alle agentschappen heen coördineren. De eerste taak van het studiebureau omvat het in kaart brengen van het fenomeen, meer bepaald “de opsporing, identificatie en beschrijving van belangwekkende voorwerpen in het beschermde luchtruim”. Daarnaast krijgt het de opdracht om de met ufo’s “samenhangende gevaren voor de vliegveiligheid en de nationale veiligheid te beoordelen en te beperken”. 

Dit nieuws komt niet als een verrassing. Naar aanleiding van de publicatie van het rapport van de UAP Task Force eind juni 2021, beval Viceminister van Defensie Kathleen Hicks in een memorandum alle geledingen van het leger en de veiligheidsdiensten om na te denken hoe de missie van deze werkgroep kan worden verdergezet. Vier maanden later krijgen deze plannen nu vorm. De oprichting van een nieuw, permanent ufo-onderzoeksorgaan binnen het Pentagon werd door Kathleen Hicks bekrachtigd op 23 november 2021.

Zo staat het letterlijk in haar richtlijn:

“De aanwezigheid van ongeïdentificeerde luchtverschijnselen (Unidentified Areal Phenomena – UAP) in het luchtruim voor speciaal gebruik (Special Use Airspace – SUA), omschreven overeenkomstig 14CFR Part 73, vormt een potentieel veiligheidsrisico voor vliegtuigbemanningen en kan aanleiding geven tot bezorgdheden over de nationale veiligheid. Derhalve geef ik, de Ondersecretaris van Defensie voor Inlichtingen en Veiligheid (USD(I&S)), opdracht om de Synchronisatiegroep voor de Identificatie en het Beheer van Objecten in de Lucht (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group – AOIMSG) op te richten om de inspanningen binnen het departement en met andere federale departementen en agentschappen te synchroniseren om in het beschermde luchtruim belangwekkende objecten op te sporen, te identificeren en te beschrijven, en om alle daarmee verband houdende gevaren voor de veiligheid en de nationale veiligheid te evalueren en, indien nodig, te beperken. Om toezicht te houden op de AOIMSG en deze te leiden, richt ik de Uitvoerende Raad voor de Identificatie en het Beheer van Luchtobjecten (Airborne Object Identification and Management Executive Council – AOIMEXEC) op.”


Ufo-oorlog tussen Pentagon en Congres: AOIMSG versus ASRO

De taak van de AOIMSG – oftewel het nieuwe “Ufo Agentschap met de Onuitsprekelijke Naam” – beperkt zich dus tot het verzamelen en het analyseren van ufo-waarnemingen in het beschermde luchtruim van de Verenigde Staten. De coördinatiegroep heeft bovendien geen enkele verplichting om over haar werkzaamheden verslag uit te brengen bij het parlement.

Opvallend is dat de AOIMSG net wordt opgericht wanneer het Amerikaanse Congres de laatste hand legt aan de National Defense Authorization Act (NDAA). Deze wet regelt de financiering van het leger en de veiligheidsdiensten voor het werkjaar 2022. Op initiatief van senatoren Kirsten Gillibrand en Marco Rubio en parlementslid Ruben Gallego, is in de NDAA een wetsvoorstel van 15 bladzijden opgenomen die de oprichting van een nieuw ufo-onderzoeksbureau met verregaande bevoegdheden en rapportageplicht beveelt. Deze onderzoeksgroep heeft als werknaam Anomaly Surveillance and Resolution Office of kortweg ASRO.

De Senaat behandelt het wetsvoorstel in de komende weken. Men verwacht dat het ufo-luik van de NDAA zonder al te veel wijzigingen zal worden goedgekeurd. Dat betekent dat de Verenigde Staten binnenkort twee ufo-onderzoeksgroepen zullen hebben, de AOIMSG die zich beperkt tot het in kaart brengen van de waarnemingen en die door sommige waarnemers wordt gezien als een poging van het Pentagon om de ufo-kwestie weer in de doofpot te steken, en de ASRO die meer verregaande bevoegdheden zal hebben en aan het parlement moet rapporteren.

– Laatste update: 24/11/2021 –

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te bezoeken, aanvaard je onze cookies en privacy voorwaarden.  Meer weten