Ga naar de inhoud
Area54 » Werhner von Braun's Buitenaardse Invasie

Wernher von Braun en de nakende buitenaardse invasie

In de laatste jaren van zijn leven, eind de jaren 1970, gebruikte ruimtevaartpionier Wernher von Braun zijn laatste krachten om het lange-termijn plan van NASA om de aarde vanuit te ruimte te overheersen, te onthullen. Hij schakelde hiervoor de hulp in van zijn toenmalige rechterhand Carol Rosin. Volgens von Braun zou de ontplooiing van wapens in de ruimte stapsgewijs zou worden verantwoord met nieuwe vijanden: eerst de communisten, vervolgens terroristen en schurkenstaten en ten slotte “buitenaardse” vijanden. Alle door hem voorspelde fases zijn al werkelijkheid geworden, behalve de laatste: een invasie van buitenaardse wezens.

Dit verhaal van Wernher von Braun kreeg ruime bekendheid door het werk van de Amerikaanse ufoloog Steven Greer. Hij verzamelde tientallen verklaringen onder ede van wetenschappers, ex-militairen en gepensioneerde veiligheidsagenten over hun ervaringen met ufo’s en aliens. In het kader van dit ‘Disclosure Project’ interviewde hij ook Carol Rosin. Zij was de assistente van Wernher von Braun toen hij eind de jaren 1970 aan het hoofd stond van de ruimtevaartonderneming Fairchild Industries.

Ufo-onderzoekers zijn al jaren gefascineerd door de figuur Wernher von Braun. Von Braun (1912-1977) was een Pools raketingenieur die wordt beschouwd als de vader van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Hij werkte in Berlijn als wetenschapper voor de Nazi’s waar hij de V-2, de eerste raket die naar de ruimte vloog, ontwikkelde. Na de Tweede Oorlog werd hij naar de Verenigde Staten overgebracht. De Saturnus V raket die in 1969 de eerste mensen naar de maan bracht, werd door hem ontworpen voor NASA.

Werhner von Braun, ruimtewetenschapper voor NASA en vader van de maanlanding in 1969

Paniektaktieken voor de ruimtewapenwedloop

Laten wij voor het verhaal van Wernher von Braun terug naar de bron gaan, zijn woordvoerster Carol Rosin. Wij laten haar zelf aan het woord met fragmenten uit een gesprek tussen haar en Steven Greer dat in 2016 op American Freedom Radio werd uitgezonden.

“Toen ik van 1974 tot 1977 Corporate Manager van Fairchild Industries was, ontmoette ik wijlen Dr. Wernher von Braun. We ontmoetten elkaar voor het eerst begin 1974. Op dat moment was von Braun stervende aan kanker, maar hij verzekerde me dat hij nog een paar jaar zou leven om me te vertellen over het spel dat werd gespeeld – dat spel was de poging om de ruimte te bewapenen, om de aarde te controleren vanuit de ruimte en de ruimte zelf onder controle te krijgen. Von Braun werkte in het verleden met wapensystemen. Hij was uit Duitsland ontsnapt om naar dit land te komen en was Vice-President van Fairchild Industries toen ik hem ontmoette. Von Braun’s doel tijdens de laatste jaren van zijn leven, zijn sterfjaren, was het publiek en de beleidsmakers uit te leggen waarom het opstellen van wapens in de ruimte dom, gevaarlijk, destabiliserend, te kostelijk, onnodig, onwerkbaar en niet wenselijk is.”

“Dit was bijna een sterfbedrede, hij leerde mij over deze concepten en wie de spelers in dit spel waren. Hij gaf mij de verantwoordelijkheid, omdat hij stervende was, om door te gaan met de inspanningen om de bewapening van de ruimte te verhinderen. Wernher von Braun vroeg hij mij om zijn woordvoerder te zijn bij gelegenheden wanneer hij te ziek was om te spreken. En dat heb ik dus gedaan.”

“Wat voor mij het boeiendste was, was een terugkerende zin die hij keer op keer tegen mij zei gedurende de ongeveer vier jaar dat ik de gelegenheid had met hem te werken. Hij zei dat de strategie die werd gebruikt om het publiek en de beleidsmakers warm te maken, bestond uit het gebruik van paniektaktieken, namelijk het naar voor brengen en uitvergroten van een bepaalde vijand.”

Carol Rosin en Werhner von Braun bij Fairchild Industries eind de jaren 1970

Het stappenplan: van het Rode gevaar tot een buitenaardse invasie

Wernher von Braun deed tijdens de laatste jaren van zijn leven meermaals een grimmig toekomstscenario uit de doeken aan Rosin. Hij schetste welke vijanden opgevoerd zouden worden om aanvalswapens in de ruimte te kunnen ontplooien. In dit plan gaat het achtereenvolgens om “het Rode gevaar”, “terroristen”, “schurkenstaten”, allesverwoestende asteroïden en een mogelijke buitenaardse invasie.

Het Communistische Blok

Carol Rosin vertelt: “De strategie die Wernher von Braun mij bijbracht was dat men eerst de Russen als vijand ging beschouwen. In 1974 waren zij al de vijand, de aangeduide vijand. Ons werd verteld dat de Russen ‘dodelijke satellieten’ hadden en dat zij ‘op ons gingen afkomen’ en ons gingen overheersen (…) Niets van dit alles bleek waar, het was een grote leugen.”

De geschiedenis leert ons dat de dreiging van deze eerste vijand effectief werd gebruikt om de bewapening van de ruimte te versnellen. Getuige het Strategic Defense Initiative – ook wel “Star Wars” genoemd – dat in 1983 door president Ronald Reagon werd aangekondigd. Toen werd ook duidelijk dat de Verenigde Staten al sinds de jaren vijftig met het idee van een raketschild rond de aarde hadden gespeeld. De röntgen- en gammastraal-lasers beschreven in het Star Wars-plan, dienden officieel alleen om zich tegen vijanden te kunnen verdedigen, hoewel zij ook voor aanvalsmissies kunnen worden gebruikt, iets wat door internationale verdagen tot op de dag van vandaag verboden is.

Terroristen en schurkenstaten

Na de val van het communisme “zouden de terroristen als de volgende bedreiging worden beschouwd” stelt Rosin. “Vervolgens zouden wij enkele derdewereldlanden identificeren als ‘gekken’. We noemen ze nu ‘landen die ons zorgen baren’. Von Braun zei dat zij de derde vijand zouden zijn tegen wie wij ruimtewapens zouden moeten bouwen.”

Ook deze fase is werkelijkheid geworden. Sinds de jaren 1990 werden de media overspoeld met berichten over terroristische dreigingen. Na de gebeurtenissen van 9/11 en de spanningen met onder meer Irak, Iran en Noord-Korea, hebben de Amerikanen en hun bondgenoten een groot arsenaal aan raketafweersystemen geplaatst.

Asteroïden

Het sluitstuk in het plan om de aarde vanuit de ruimte te overheersen, wordt gevormd door bedreigingen uit de kosmos. De eerste is de angst voor de inslag van ruimtestenen op aarde. “De volgende vijand waren asteroïden”, aldus Rosin. “Nu, toen hij dit punt de eerste keer vermelde, gniffelde Wernher von Braun. ‘Asteroïden’, zei hij gniffelend, ‘tegen asteroïden gaan we ruimtewapens bouwen.’”

Dit is de fase waar wij ons momenteel in bevinden. Zowel de Russen als de Amerikanen zijn voorstanders van ruimtewapens tegen asteroïden Kort voor het Tsjeljabinsk meteoriet-incident op 15 februari 2013, bijvoorbeeld, riep de Russische Eerste Minister Dimitri Medvedev op om gevaarlijke meteoren op te blazen met thermonucleaire wapens en “andere systemen”. Dit concept wordt binnenkort in de praktijk gebracht met de DART-missie van NASA. In september 2022 zal een onbemand vaartuig op de asteroïde Dimorphos neerstorten om te testen of de impact van de crash de koers van het ruimteobject kan wijzigen.

Invasie van buitenaardse wezens

Vandaag staan wij aan de vooravond van de laatste fase in het plan dat Wernher von Braun op zijn sterfbed onthulde. De ultieme troefkaart om een totale wapenwedloop in en controle van de aarde vanuit de ruimte uit te rollen: een buitenaardse bedreiging.

Carol Rosin licht toe: “De grappigste vijand van allemaal, was wat hij ‘buitenaardse wezens’ noemde. Dat zou de definitieve verschrikking zijn. En steeds weer, gedurende de vier jaar dat ik hem kende en toespraken voor hem hield, bracht hij die laatste kaart ter sprake: ‘En onthoud Carol, de laatste kaart is de alien kaart. We moeten ruimtewapens bouwen tegen buitenaardse wezens en dat is allemaal een leugen”.”


Staat ons een valse buitenaardse invasie te wachten?

De essentie van waar Wernher von Braun de wereld voor wilde waarschuwen, is dat er een al vijftig jaar geleden een plan werd bedacht om de aarde vanuit de ruimte met wapentuig te beheersen. Dit plan wordt stapsgewijs uitgerold door de dreiging van bepaalde vijanden uit te vergroten, zodat men een ruimtewapenwedloop kan verantwoorden. Nochtans zijn er internationale verdragen van kracht die bepalen dat de ruimte enkel voor vreedzame doeleinden kan worden gebruikt, maar met genoeg paniek en nakende dreigingen, zouden die makkelijk van tafel kunnen worden geveegd.

Het feit dat alle fases van het plan, behalve het ultieme, al zijn uitgevoerd, pleit ervoor dat von Braun het bij het rechte eind had. Vandaag staan wij aan de vooravond van de finale fase van het plan om de aarde vanuit de ruimte met wapens af te schermen: een invasie van buitenaardse wezens. Over hoe dit zal lopen, zijn de meningen binnen het ufo-onderzoek verdeeld.

De ene groep denkt dat onze ruimtebroeders ons komen helpen en onze planeet nooit zullen overnemen. Volgens hen zullen de stiekeme elites – u weet wel, de schurken de controle over de wereld willen verkrijgen – een buitenaardse invasie in scène zetten. Om dat geloofwaardig te kunnen doen, is de propagandamachine die de mensheid aan het bestaan van buitenaardse wezens moet laten wennen de voorbije jaren al door de Amerikaanse inlichtingendiensten in gang gezet (zie ook Dossier Operatie UAP). Onder anderen Steven Greer is van deze overtuiging. Eerder dit jaar bracht hij de documentairefilm The Cosmic Hoax uit om de mensheid voor dit snode plan te waarschuwen.

Een andere groep ufologen blijft meer met de voeten op de grond. Zij wijzen erop dat de vijanden die door von Braun worden opgelijst echt bestaan. Hoewel de dreiging die van hen uitgaat fel wordt overdreven om de eigen agenda te dienen, vormen zij wel degelijk een gevaar. Dat geldt ook voor buitenaardse wezens en misschien zijn zij wel niet ter vertrouwen. Als de mogelijkheid bestaat dat aliens onze planeet komen overnemen, kunnen wij ze dus best met een wapenschild begroeten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te bezoeken, aanvaard je onze cookies en privacy voorwaarden.  Meer weten