Ga naar de inhoud
Area54 » NASA & Theologie

NASA sponsort theologisch onderzoek naar impact buitenaards leven

Soms roepen wij de hulp van ‘hierboven’ in om vat te krijgen op wat hier ‘beneden’ gebeurt. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie – en tegelijk militaire inlichtingendienst – NASA heeft de hemel om antwoorden verzocht. Het financierde een wetenschappelijk programma van de Universiteit van Princeton dat tussen 2014 en 2018 onderzocht of buitenaards leven onze geloofsovertuigingen op de helling zet. Een vraag die ook de wereldgodsdiensten al jaren bezighoudt.

Westerse godsdiensten zijn al langer begaan zijn met de buitenaardse kwestie. De Argentijnse jezuïet José Gabriel Fuynes, hoofd van het Observatorium van het Vaticaan, verklaarde in 2008:

“Zoals er een veelheid is aan wezens op Aarde, kunnen ook andere wezens, zelfs intelligente, door God geschapen zijn. Dit staat niet in contrast met ons geloof want we kunnen geen grenzen stellen aan de creatieve vrijheid van God.

Om het met Franciscus van Assisi te zeggen: als we bepaalde aardse wezens als ‘broeder’ en ‘zuster’ beschouwen, waarom zouden we dan niet kunnen spreken van een ‘buitenaardse broeder’. Ook die zou tot de schepping behoren.”

Paus Franciscus ging in mei 2014 tijdens een homilie nog een stap verder door te stellen dat de Kerk alle buitenaardse levensvormen die zich willen bekeren met open armen zou ontvangen en dopen. En in juni 2021 hield het internationale Genootschap van Katholieke Wetenschappers een conferentie over het thema, tekenend voor de openheid van de Pauselijke Zetel rond ufo’s en aliens. Des te opmerkelijker is het dat een seculaire overheidsinstantie te rade gaat bij theologen.

In 2014 maakte NASA een budget van 1,1 miljoen dollar vrij voor een studie van het Center for Theological Inquiry (CTI) aan de Universiteit van Princeton in New Jersey. Met deze subsidie ondersteunde het Amerikaanse ruimteagentschap een onderzoeksgroep van 24 wetenschappers die nadachten over hoe mensen zullen reageren wanneer buitenaards leven wordt ontdekt op andere planeten en wat dit betekent voor hun geloof. Het interdisciplinaire team van wetenschappers bestond uit theologen, filosofen, deskundigen uit de humane wetenschappen, astrobiologen en andere ‘harde’ wetenschappers. Het project ontkiemde na een ontmoeting tussen CTI-directeur William Storrar, een Schotse christelijke theoloog, en NASA-astrobiologe Mary A. Voytek.


Godsdienstige gevolgen van buitenaards leven

Het programma kreeg de naam Societal Implications of Astrobiology (Maatschappelijke Implicaties van Astrobiologie) en liep van 2015 tot 2018. Het had als doel om de impact van het bewijs van het bestaan van buitenaards leven vanuit een religieus, voornamelijk christelijk perspectief in kaart te brengen. Men wilde dus een beeld krijgen van hoe de godsdienst de vragen die in het veld van de astrobiologie worden gesteld (al dan niet) kan beantwoorden. Vragen die mogelijk geloofssystemen doen wankelen.

Volgens NASA-wetenschapster Voytek gaat het om “vragen die we allemaal stellen, beginnend in onze kindertijd met ‘waar kom ik vandaan’. Zelfs onze voorouders keken naar de hemel en vroegen zich af of daar leven was,” stelt ze. Zij verwijst ook naar Daedelus’ overpeinzingen over de ontelbare sterren. “De grote uitvinder zou het idee dat er nergens anders leven is dan op aarde, net zo belachelijk hebben gevonden als een veld met zaad bezaaien en ontdekken dat er maar één plant uitkomt. Astrobiologie probeert de oorsprong van het leven te begrijpen, wij gebruiken het woord ‘genesis’ nogal vaak, en sommige mensen zouden denken dat onze discipline de Bijbel in vraag stelt”.


Het ‘lek’ van Eerwaarde Andrew Davison

Dat een onderzoek van een paar jaar terug nu plots zoveel media-aandacht krijgt, hebben wij te danken aan Andrew Davison, een priester, theoloog en biochemicus verbonden aan de Universiteit van Cambridge. Davison was lid van het panel van het Center for Theological Inquiry en publiceert later in 2022 een boek met de titel ‘Astrobiologie en Christelijke Doctrine’ dat hetzelfde thema verkent en dieper op de bevindingen van de CTI-studie zal ingaan.

De Britse theoloog Andrew Davison van de Universiteit van Cambridge

Het was zijn artikel in het onderzoeksnieuws van de Cambridge Faculty of Divinity dat door de Britse krant The Times werd opgepikt. Hierin stelt Davison het volgende:

“Religieuze tradities vormen een belangrijk element in hoe de mensheid zich door een dergelijke bevestiging van leven elders heen zou werken. Daarom maakt het deel uit van NASA’s permanente doelstelling om onderzoek naar de ‘maatschappelijke implicaties van astrobiologie’ te ondersteunen, in samenwerking met verschillende partnerorganisaties, waaronder het Center of Theological Inquiry in Princeton.”

Nog volgens Davison is de belangrijkste vraag hoe theologen zouden reageren op de gedachte dat er vele incarnaties van Christus zijn geweest doorheen het universum. Hij denkt ook dat veel mensen terug de weg naar de godsdienst zullen vinden wanneer de aliens ‘ontdekt’ worden en de nood aan spirituele begeleiding groter zal worden.


Operatie UAP

De aandacht voor de betrokkenheid van NASA bij theologisch onderzoek rond de buitenaardse kwestie verstoort de nieuwe verhaallijn rond ufo’s en aliens die een groep binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten sinds 2017 zorgvuldig opbouwt. Men zit duidelijk verveeld met dit ‘lek’, getuige de nogal knullige ‘factcheck’ van het persagentchap AP die het bericht als nepnieuws bestempelt, terwijl het de NASA-financiering van het CTI-onderzoek bevestigt.

Ook NASA is betrokken bij ‘Operatie UAP’, de inspanning van CIA-veteranen om het ufo-verhaal aan te sturen. Op 11 november 2021, bijvoorbeeld, vond in de Washington National Cathedral een forum plaats met als thema ‘Onze toekomst in de ruimte’. Bij de sprekers zaten de ‘usual suspects’: de topvrouw van de inlichtingendiensten Avril Haines, astrofysicus Avi Loeb van Harvard en NASA-directeur Bill Nelson. Eerder verklaarde Nelson al dat NASA ufo’s ernstig neemt en dat het zijn persoonlijke overtuiging is dat wij niet alleen zijn in het universum. Daarmee ging hij een stuk verder dan zijn voorgangers.


De Anunnaki, Mars en een nieuwe kosmologie

De laatste maanden leiden alle wegen van Operatie UAP naar Mars. De rover Perseverance en de helikopter Inginuity van NASA doen momenteel onderzoek op de Rode Planeet. Ook het Chinese ruimteagentschap CNSA is sinds vorig jaar op en rond Mars aanwezig. De komende jaren staan bovendien heel wat nieuwe missies op stapel. Het is dus geen toeval dat de mensheid stilaan warm gemaakt wordt voor mogelijke ‘baanbrekende ontdekkingen’ en NASA staat op de eerste rij om de speculaties te voeden.

Stel nu dat het bestaan van kunstmatige structuren op Mars – al jarenlang een omstreden maar prominent thema in de ufologie – bevestigd wordt. Ook al gaat het om ruïnes van een lang verdwenen beschaving, dan nog is het bestaan van intelligent buitenaards leven voorgoed bewezen. Hoe breng je zo’n spectaculair nieuws zonder de wereld op zijn kop te zetten?

Afbeelding van de Anunnaki – de goden met manbags – uit de Sumerische mythologie

Onderzoekers – toch zij die geloven dat men open kaart zou spelen over de ontdekking van buitenaards leven – denken dat het communicatieplan al lang klaarligt en dat wij stapgsgewijs voor zo’n groot nieuws worden klaargestoomd. Helemaal geruststellend is dat niet. Krijgen wij de ‘werkelijke’ waarheid te horen van de Amerikaanse inlichtingendiensten die een traditie hebben van stilzwijgen, verdraaide informatie en regelrechte leugens?

Vermoedelijk niet. Onafhankelijk X-file onderzoeker Daniel Liszt ziet tekenen dat men deze kans zal aangrijpen om de mensheid een nieuwe kosmologie, een valse nieuwe religie op te dringen, die mooi past in de onzalige agenda van de elite om nog meer macht te verwerven en de vrijheden van de mensheid nog meer te beperken.

Het verhaal waarop deze nieuwe religie wordt gebouwd, zou geïnspireerd kunnen zijn op het in de ufologie veel besproken epos van de ‘Anunnaki’ uit het vierde millenium voor Christus. In deze Sumerische mythe wordt de mens geschapen door buitenaardse goden, de nakomelingen van de god Anu, die hun koninklijk bloed vermengen met dat van de oermens. De ‘schepping’ van Homo Sapiens Sapiens door de Anunnaki werd ingegeven door een zeer pragmatische reden. Zij hadden een volk van arbeiders op Aarde nodig die intelligent genoeg waren om bevelen te begrijpen en op te volgen. De mensheid kent haar oorsprong dus als een slavenvolk onder het gezag van goddelijke meesters uit het heelal.

Het verhaal waarop deze nieuwe religie wordt gebouwd, zou geïnspireerd kunnen zijn op het in de ufologie veel besproken epos van de ‘Anunnaki’ uit het vierde millenium voor Christus. In deze Sumerische mythe wordt de mens geschapen door buitenaardse goden, de nakomelingen van de god Anu, die hun koninklijk bloed vermengen met dat van de oermens. De ‘schepping’ van Homo Sapiens Sapiens door de Anunnaki werd ingegeven door een zeer pragmatische reden. Zij hadden een volk van arbeiders op Aarde nodig die intelligent genoeg waren om bevelen te begrijpen en op te volgen. De mensheid kent haar oorsprong dus als een slavenvolk onder het gezag van goddelijke meesters uit het heelal.

In de context van een eventuele ontdekking van de sporen van een verloren beschaving op de Rode Planeet, zou de Anunnaki-verhaallijn in een hedendaags jasje kunnen worden gestoken. De ‘waarheid’ over het ontstaan van de mensheid die ons dan zou worden voorgeschoteld, zou de volgende kunnen zijn: de Marsmannen hebben in een heel ver verleden hun planeet verlaten en ons op Aarde als slavenras geschapen door hun DNA met dat van de mensaap te vermengen, zij zijn bijgevolg onze ‘goden’ die alle recht hebben om over ons te heersen, hetzij rechtstreeks, hetzij via hun menselijke vertegenwoordigers. Een globale dictatuur van onze ‘goddelijke’ scheppers en hun menselijke trawanten is in dit opzicht volledig gerechtvaardigd.

Aan kandidaten voor de baan van ‘Goddelijke Vertegenwoordiger op Aarde’, geen gebrek. Onze geschiedenis is er vol van. De Paus en de Britse Queen zijn het als ervaringsdeskundigen al gewend. Benieuwd wie zich nog zal opwerpen als ‘Meester van het Universum’. Komaan Elon, grijp je kans!

– Laatste update: 11/01/2022 –

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te bezoeken, aanvaard je onze cookies en privacy voorwaarden.  Meer weten