Ga naar de inhoud
Area54 » Oprichting ufo-agentschap ASRO

Nieuw ufo-bureau opgericht door Amerikaanse Congres

De financieringswet voor het leger en de nationale veiligheidsdiensten is op 15 december 2021 door de Amerikaanse Senaat goedgekeurd en op 27 december 20221 bekrachtigd. In deze wet zit ook een amendement dat de oprichting van een ufo-agentschap beveelt. Met deze ASRO (Anomaly Surveillance and Resolution Office) krijgen de Verenigde Staten nu een tweede ufo-onderzoeksbureau, naast de AOIMSG die een paar weken terug door het Pentagon werd opgezet. De ASRO heeft veel verregaandere bevoegdheden dan de AOIMSG en zal naast het verzamelen van de gegevens over ufo-waarnemingen ook veldonderzoek doen, wetenschappelijke analyses uitvoeren en trachten de ufo-technologie voor eigen gebruik te ontwikkelen.

De ASRO komt er op initiatief van volksvertegenwoordigers Kirsten Gillibrand, Marco Rubio en Ruben Gallego. In de goedgekeurde wettekst, die op 27 december 2017 door President Joe Biden werd bekrachtigd, wordt duidelijk dat de Amerikaanse wetgever ufo’s zeer ernstig neemt en kosten noch moeite spaart om het fenomeen grondig te onderzoeken.


Twee opvolgers voor de UAP Task Force

De ASRO heeft heel wat meer in de pap te brokken dan de AOIMSG die het Pentagon eind november 2021 oprichtte en een beperkt mandaat heeft om waarnemingen in het beschermde luchtruim van de VS in kaart te brengen, zonder dat het verslag hoeft uit te brengen bij het Amerikaanse parlement. Het Gillibrand-Rubio-Gallego amendement dat in de National Defense Authorization Act voor 2022 is opgenomen, telt een vijftiental bladzijden en verschaft ruime bevoegdheden aan de ASRO. Naast het verzamelen en analyseren van gegevens over ufo-incidenten, voorziet de wet ook in de wetenschappelijke studie van het fenomeen in brede zin en de ontwikkeling van ufo-technologie.

Nu Amerika binnenkort over twee ufo-onderzoeksbureaus beschikt, stelt zich de vraag hoe zij zich tot elkaar zullen verhouden en welk agentschap de leiding zal nemen en de echte opvolger van de UAP Task Force wordt. Ufologen hopen natuurlijk dat de ASRO de oorlog om de X-files van het “Pentagon-Agentschap met de Vervelende Naam” zal winnen.


Veldonderzoek, wetenschappelijke analyse en ontwikkeling ufo-technologie

De eerste taak van de ASRO bestaat uit “het ontwikkelen van procedures voor het op elkaar afstemmen en standaardiseren van de verzameling, rapportage en analyse van incidenten, met inbegrip van schadelijke fysiologische effecten, met betrekking tot ongeïdentificeerde luchtverschijnselen” over alle geledingen van defensie en de inlichtingengemeenschap. Het gaat hierbij niet alleen om onbekende objecten in het luchtruim, maar ook om “transmedium objecten of toestellen” die zich zowel in de ruimte, de lucht en het water kunnen verplaatsen. Het doel is om “zo veel mogelijk kennis te vergaren over de technische en operationele kenmerken, de oorsprong en de bedoelingen van UAP’s” (Unidentified Aerial Phenomena).

De ASRO zal ook veldwerk doen en krijgt een eerstelijns onderzoeksteam dat “beschikt over de nodige deskundigheid, bevoegdheden, machtigingen, gegevens, systemen, platformen en vaardigheden om snel te reageren op incidenten met UAP’s en ter plaatse onderzoek te verrichten.”

Naast het in kaart brengen en bestuderen van ufo-incidenten, krijgt de ASRO ook de opdracht om op zoek te gaan naar antwoorden. Tot haar kerntaken behoort een grondige wetenschappelijke analyse: “het testen van materialen, medische studies, en de ontwikkeling van theoretische modellen om ongeïdentificeerde luchtverschijnselen beter te begrijpen en te verklaren.”

Tot slot bekijkt de ASRO ook hoe de verbluffende technologie van ufo’s beter kan worden begrepen en zelf door de Verenigde Staten kan worden nagebootst. Er is aandacht voor de “de kenmerken en prestaties van UAP’s die verder gaan dan de bekende stand van de wetenschap of technologie, onder meer op het gebied van voortstuwing, aerodynamische besturing, vluchtpatronen, structuren, materialen, sensoren, tegenmaatregelen, wapens, elektronica en energieopwekking.” Het ultieme doel is om “de basis te leggen voor mogelijke toekomstige investeringen om dergelijke geavanceerde kenmerken en prestaties te repliceren.” Met andere woorden, Amerika krijgt de opdracht van het parlement om zijn eigen vliegende schotel technologie te gaan ontwikkelen.


Jaarlijks ufo-verslag aan het parlement

De ASRO moet elk jaar over haar werkzaamheden verslag uitbrengen in het parlement. In haar rapporten moeten de lopende inspanningen met betrekking tot het “onderscheppen of exploiteren” van UAP’s worden toegelicht. Meer specifiek vraagt men onder meer “een beoordeling van eventuele gezondheidseffecten voor personen die in aanraking zijn gekomen” met een ufo. Ook incidenten “met militaire nucleaire middelen, met inbegrip van strategische kernwapens en nucleair aangedreven schepen en onderzeeërs” moeten worden bekendgemaakt.

Het eerste rapport van de ASRO wordt uiterlijk op 31 oktober 2022 aan de bevoegde comités van het parlement gepresenteerd. Dit verslag zal zo goed als zeker achter gesloten worden besproken. Maar wie weet krijgt ook het gewone volk volgend jaar enkele ufo-onthullingen cadeau voor Halloween.

– Laatste update: 28/12/2021 –

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te bezoeken, aanvaard je onze cookies en privacy voorwaarden.  Meer weten