Ga naar de inhoud
Area54 » UAP Task Force Rapport 2021

Rapport UAP Task Force:
“Ufo’s nog steeds onverklaarbaar”

Download: rapport van de UAP Task Force (PDF – in het Engels)

De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben op 25 juni 2021 hun langverwachte rapport vrijgegeven over wat zij ondertussen weten over een reeks mysterieuze vliegende objecten die de voorbije decennia door het leger zijn waargenomen.

De UAP Task Force, de werkcel bij het Pentagon die dit onderzoek voerde in opdracht van de senaat, vond geen bewijs dat buitenaardse intelligenties achter het fenomeen zitten. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de ufo-technologie werd ontwikkeld door een buitenlandse mogendheid zoals Rusland of China. Maar bij gebrek aan genoeg informatie, kunnen beide mogelijkheden ook niet worden uitgesloten. Meer onderzoek zal nodig zijn om te antwoorden op de vraag waar zij vandaan komen. De werkgroep beschikte niet over genoeg gegevens om hier uitsluitsel over te geven.

In essentie stelt het officiële Pentagon ufo-rapport van 9 bladzijden dat men helemaal nog niet weet hoe het nu zit met de tot de verbeelding sprekende onbekende dingen in de lucht. Toch luidt de publicatie van het document een nieuw tijdperk in voor iedereen die gefascineerd is door het onderwerp. Voor het eerst in de geschiedenis erkent de Amerikaanse inlichtingengemeenschap het bestaan van en haar interesse in ufo’s in een officieel rapport. Dit is opmerkelijk, want sinds de eerste vliegende schotels in de jaren 1940 werden gespot, bleef het regeringsstandpunt ongewijzigd: ufo’s behoren tot het rijk der fabelen, er is niets onverklaarbaars aan de waarnemingen en ze bestuderen zou pure tijdsverspilling zijn.


144 onderzochte waarnemingen, 5 mogelijke verklaringen

De kern van het ufo-verslag van het Pentagon beslaat vijf pagina’s. Het vat de conclusie samen van een onderzoek naar 144 waarnemingen van wat de Amerikaanse regering UAP’s noemt, Unidentified Areal Phenomena of “ongeïdentificeerde luchtverschijnselen” noemt. Deze ufo-incidenten werden door Amerikaanse militairen gerapporteerd tussen 2004 en 2021. Slechts één daarvan konden onderzoekers verklaren als een ballon. 18 incidenten wijzen er op dat de objecten zeer geavanceerde technologie gebruiken zoals niet waarneembare voortstuwingsmechanismen, ongewone snelheden of ongebruikelijke vliegbewegingen. En in 11 gevallen melden piloten zelfs een bijna-botsing met de mysterieuze luchtvaartuigen.

De UAP Task Force – op dit moment geleid door Brennan McKernan, een voormalige inlichtingenanalyst van de US Navy – stelt voorts dat het in het merendeel van de gevallen om fysieke objecten gaat die met verschillende sensoren werden getraceerd. In het rapport worden vijf verklaringen vooropgesteld:

  • rommel in de lucht
  • natuurlijke atmosferische verschijnselen
  • geheime ontwikkelingsprogramma’s van de Amerikaanse regering of industrie
  • vijandige systemen ontwikkeld door andere landen of groepen
  • andere, niet nader genoemde, mogelijkheden

Tot slot herhaalt de onderzoeksgroep nog eens haar visie dat ufo’s een gevaar kunnen vormen voor de luchtvaart en mogelijk een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Deze technologie is zo geavanceerd dat het die van het machtigste leger ter wereld weleens zou kunnen overklassen. De UAP Task Force roept dan ook op om rapportering beter te stroomlijnen en meer geld te pompen in het verzamelen van gegevens, analyses en de wetenschappelijke bestudering van ufo’s.

Wie hoopt dat Amerika het bestaan van de aliens eindelijk uit de doofpot zal halen, ziet ze echt vliegen. Zoals verwacht staan er geen nieuwe onthullingen in het rapport van de UAP Task Force. Dit komt omdat de grootste ufo-geheimen behandeld worden in diep verborgen zwarte programma’s waar de onderzoekseenheid geen toegang toe heeft. Deze above top secret dossiers zullen nooit worden vrijgegeven, dat zou de strategische voorsprong van de Verenigde Staten teniet kunnen doen. Of zoals het spreekwoord zegt: “Met alle Chinezen, maar niet met den dezen…”

– Laatste update: 26/06/2021 –

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te bezoeken, aanvaard je onze cookies en privacy voorwaarden.  Meer weten