Ga naar de inhoud
Area54 » Pentagon & ufo's: Overzicht Onthullingen

Ufo’s in het Pentagon:
wat wij nu al met zekerheid weten

Op vrijdag 25 juni 2021 brengt de UAP Task Force, de nieuwe ufo-onderzoeksgroep van het Pentagon, haar langverwachte rapport naar buiten. Maar wat weten wij nu al? Een terugblik op de opmerkelijkste ufo-onthullingen die werden gedaan sinds Amerika bekend maakte dat ufo’s echt bestaan en het fenomeen zeer ernstig neemt.

In een opmerkelijke bocht van 180 graden, die normaal enkel een vliegende schotel ongeschonden kan nemen, wijzigde het Pentagon eind 2017 radicaal zijn standpunt over ufo’s, een onderwerp dat voorheen systematisch naar het rijk der fabelen werd verwezen.  Het Pentagon bevestigde toen niet alleen het bestaan van ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen, maar ook dat de Amerikaanse overheid het fenomeen ernstig neemt en er zelfs in het geheim onderzoek naar had gedaan.

Op 16 december schreef het gezaghebbende The New York Times dat de Amerikaanse overheid geheim onderzoek deed naar ufo’s. Het verborgen project kreeg een budget van 22 miljoen dollar en droeg de naam Advanced Aerospace Threat Identification Program of kortweg AATIP.

Dit merkwaardige nieuws werd al snel officieel bevestigd. “Ufo’s bestaan en onze militairen komen er regelmatig mee in contact”, zo stelde het Pentagon, “wij behandelen het fenomeen met de grootste ernst, wij weten nog altijd niet waar zij vandaan komen, maar mogelijk vormen zij een bedreiging voor onze nationale veiligheid.”

Onmiddellijk werd ook de nieuwe naam voor die onbekende vliegende dingen in de lucht bekendgemaakt. De Amerikaanse overheid gebruikt bij voorkeur de afkorting “UAP” wat staat voor Unidentified Aerial Phenomena of ongeïdentificeerde luchtverschijnselen. Een nieuwe term voor een nieuw tijdperk.  Met als groot voordeel dat de afkorting UAP, in tegenstelling tot UFO, niet meteen aan vliegende schotels en groene mannetjes doet denken.

Ook de tegelijk gelekte beelden van verschillende ontmoetingen tussen ufo’s en de US Navy veroverden de media onmiddellijk. De ondertussen tientallen miljoenen keren bekeken video’s tonen een incident met een gigantische “Tic Tac” uit 2004, de vleermuisachtige “Gimbal” ufo uit 2014 en de hypersonisch snelle “Go Fast” uit 2015. Het Pentagon bevestigde in 2019 dat de video’s echt zijn en door straaljagerpiloten werden geschoten tijdens trainingsmissies.

De drijvende kracht en bron achter het nieuws over het Pentagon ufo-programma, de video’s en alle officieel bevestigde onthullingen die sindsdien werden gedaan, is To the The Stars Academy of Arts and Sciences. Deze “private onderneming met maatschappelijk nut” werd opgericht rond ufo-fanaticus en Blink-182 punkrocker Tom DeLonge.

Het bekendste gezicht van de organisatie is ongetwijfeld Luis Elizondo, het voormalige hoofd van AATIP dat jarenlang actief was bij de spionagediensten en zichzelf tot ufo-klokkenluider uitriep. Hij verbrak zijn contract en het stilzwijgen om meer aandacht en middelen te eisen voor de bestudering van een fenomeen dat wel eens alle Amerikanen in gevaar zou kunnen brengen.

To the Stars is een initiatief van voormalige medewerkers uit de inlichtingdiensten, de militaire industrie, aan het Pentagon verbonden wetenschappers en bevriende politici.  Zij vinden het – naar eigen zeggen – hoog tijd dat de wereld stap voor stap in de geheimen van het fenomeen wordt ingewijd. Maar wat kwamen wij nu precies dankzij hun inspanningen achter de schermen de afgelopen jaren over ufo’s te weten?


Verbluffende exotische technologie

Een ‘lek’ zorgt voor het meest fascinerende nieuws in het eerste jaar na de bekendmaking van het bestaan van het ufo-onderzoeksprogramma binnen het Pentagon. In 2018 worden – ten gevolge van een wel zeer toevallig tijdelijk veiligheidsprobleem – geheime documenten raadpleegbaar op een website van een TTSA-lid. Het gaat om zeven slides uit een briefing voor de adjunct-secretaris voor Defensie die meer licht werpen op de doelstelling van AATIP: de aan het fenomeen verbonden verbluffende exotische technologie nabouwen om nieuwe wapens te ontwikkelen.

In deze briefing wordt de missie van de onderzoeksgroep omschreven als “het verder identificeren, begrijpen en toepassen van een generatie zeer geavanceerde technologieën en beginselen die mogelijk momenteel door andere landen, actoren of entiteiten worden gebruikt, en deze technologie gebruiken om het Departement en de VS een beslissend voordeel te geven ten opzichte van tegenstanders en dreigingen”. Merk op dat men hier de oorsprong van ufo’s niet alleen bij andere landen legt, maar ook uitdrukkelijk andere mogelijkheden vermeldt. En wat te denken van de zorgvuldig gekozen term ‘entiteit’, die zowel naar een organisatie als naar een niet-menselijk wezen kan verwijzen?

De focus op de militaire toepassingen van baanbrekende technologie wordt verder toegelicht met een lijst met de titels van een twintigtal studies (zie beeld hierboven). Deze technische rapporten spitsen zich toe op alternatieve energiebronnen, aandrijvingsmechanismen en wapens. De titels ervan klinken als het verlanglijstje van een science fiction fan: warp drives, reizen door wormgaten, het ombuigen van het ruimtetijd continuüm, antizwaartekracht technologie, onzichtbaarheid, laserwapens en toepassingen op basis van vacuümenergie en kwantumverstrengeling.  Verder staat ook de ontwikkeling van nieuwe materialen die gebruikt kunnen worden in de ruimte-industrie, de zogenaamde metamaterialen, opgelijst.


Vreemde materialen en neergestorte ufo’s

Het onderwerp van ongebruikelijke materialen wordt in juni 2018 ook toegelicht door ingenieur Hal Puthoff die al tientallen jaren onderzoek doet naar paranormale fenomenen in strikt vertrouwelijke projecten van het leger en de inlichtingendiensten. Op een conferentie voor de Society for Scientific Exploration presenteert Puthoff een stukje materiaal dat van een ufo afkomstig is en de wetenschap voor een raadsel stelt. Het gaat om een heel speciaal artefact dat uit meerdere microscopische dunne lagen bismut en magnesium bestaat en niet met de ons bekende technologie kan worden nagemaakt.

Ook de komende jaren wordt regelmatig verwezen naar verschillende monsters van metamaterialen die de Amerikaanse overheid naar verluid bezit, onderzoekt en probeert te begrijpen. Voor wetenschappers vormen deze ufo-brokstukken de sleutel tot het oplossen van het raadsel. Het is concreet bewijs dat rechtstreeks naar de makers van de onbekende vliegende objecten leidt. Ook To the Stars Academy zet volop in op het verzamelen en analyseren van deze verbluffende materialen.

Samen met de metamaterialen, komt het thema van gecrashte luchtschepen zijdelings aan bod. Sinds het begin van het moderne ufo-tijdperk in de jaren 1940 doen verhalen de ronde over ufo’s die zijn neergestort.

Het meest beroemde incident is ongetwijfeld dat in het stadje Roswell waar begin juli 1947 een gecrasht toestel door het Amerikaanse leger werd geborgen. Was het een weerballon, een mislukte test van een geheim vliegtuig, een fout gelopen wetenschappelijk experiment of toch een buitenaardse vliegende schotel? In de laatste versie van de officiële verklaring van de luchtmacht in 2006 luidt dat het om een cockpitdummy met etalagepoppen ging.

Verhalen over ufo’s die zijn neergehaald of neergestort, spreken het meest tot de verbeelding. Dat weet ook het boegbeeld van de ufo-onthullingen Luis Elizondo, voormalig hoofd van het ufo-programma AATIP. Toen hij door Tucker Carlson op Fox News werd gevraagd of hij, op basis van zijn tientallen dienstjaren, geloofde dat de Amerikaanse regering brokstukken of volledige toestellen in haar bezit had, antwoordde hij volmondig “ja”. Helaas kon hij hier omwille van een strenge geheimhoudingsplicht niet verder op in gaan.


“Ufo’s bedreigen de nationale veiligheid”

Dat het Pentagon ufo’s als een mogelijke bedreiging van de nationale veiligheid beschouwt, hoeft niet te verbazen. Het is namelijk de job van het leger en de inlichtingdiensten om dreigingen in kaart te brengen en zich ertegen te wapenen. Vandaar dat het idee van ‘dreiging’ ook nadrukkelijk in de naam Advanced Aerospace Threat Identification Program staat. De belangrijkste vragen zijn wat die dreigingen juist inhouden en wie de vijand is.

Op de vraag naar de aard van de gevaren, vinden wij het antwoord in de interne briefing van AATIP. Volgens het onderzoek “beschikt een vijand van de Verenigde Staten over wetenschap die zowel de fysieke als de cognitieve omgeving kan manipuleren om Amerikaanse faciliteiten binnen te dringen, besluitvormers te beïnvloeden en de nationale veiligheid in gevaar te brengen.” Anders gezegd, de technologie van ufo’s kan lichamelijke letsels veroorzaken, militaire installaties aanvallen en de menselijke geest binnendringen. Vooral dat laatste is intrigerend, omdat gehint wordt naar de mogelijkheid om in te werken op de gedachten van mensen. Zouden de inzittenden van ufo’s ons brein kunnen overnemen met paranormale wapens?

Deze baanbrekende technologie duidt op een machtige vijand. De vraag is wie er in de cockpit van de onverklaarbare vliegende objecten zit. Er wordt nadrukkelijk naar China en Rusland gewezen. Maar het kunnen ook andere niet nader genoemde groepen zijn. Ondanks de honderden miljarden die de VS elk jaar in above top secret projecten pompt, blijft men bij het standpunt dat het niet gaat om een nieuwe generatie toestellen die voor het Amerikaanse leger en de veiligheidsdiensten werden ontwikkeld.


Op naar het UAP Task Force rapport

Ook de Amerikaanse politiek blijft niet onberoerd door de hernieuwde interesse voor onverklaarbare vliegende objecten in de media. Verschillende volksvertegenwoordigers geven aan dat zij er ook wel het fijne van willen weten. In juni 2020 keurt een senaatscommissie een wetsvoorstel goed dat aan de inlichtingendiensten de opdracht geeft om alle gegevens over ufo’s te verzamelen en te bundelen in een rapport. Dit rapport moet openbaar worden gemaakt, met uitzondering van de gevoeligste informatie die achter gesloten deuren toegelicht zal worden.

Het senaatsvoorstel wordt samen met de financieringswet voor de veiligheidsdiensten opgenomen bekrachtigd door president Donald Trump op 27 december 2020. Met die ondertekening start een aftelklok van 180 dagen tot het ufo-rapport klaar moet zijn.

Om het rapport te maken, wordt de Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF) opgericht bij de inlichtingendienst van de marine. De officiële taak van de UAPTF is om “de aard en de oorsprong van UAP’s – die een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS zouden kunnen vormen – te detecteren, te analyseren en te catalogiseren.”

Naar aanleiding van de nakende publicatie van het langverwachte rapport van de UAPTF krijgt het ufo-thema de laatste maanden weer veel aandacht in de wereldwijde pers. Het gaat vooral om meer van hetzelfde, veel nieuws valt er niet te rapen.

In mei 2021 duiken recentere ufo-video’s op waarvan het Pentagon de echtheid snel bevestigd. De spectaculaire beelden werden aan boord van de oorlogschippen USS Omaha en USS Russell gemaakt en stammen uit 2019. Ze tonen een ufo met de vorm van een piramide, eentje die in de zee duikt en de radarbeelden van een zwerm ufo’s.

De grootste primeur is opnieuw voor The New York Times. Begin juni 2021 stelde de krant dat het een deel van het rapport van de UAPTF al heeft ingekeken en dat er geen bewijs van buitenaardse technologie in vliegende objecten is gevonden…maar dit ook niet kan worden uitgesloten.

Volgens de krant zal het UAPTF-rapport een overzicht geven van meer dan 100 waarnemingen van onbekende luchtfenomenen die de voorbije 20 jaar door militairen zijn gedaan. De mogelijkheid dat geheime Amerikaanse technologie aan de basis ligt van ufo-incidenten wordt zo goed als uitgesloten. Het fenomeen blijft dus een raadsel.

– Laatste update: 24/06/2021 –

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te bezoeken, aanvaard je onze cookies en privacy voorwaarden.  Meer weten